Handy là gì

     
informal Don"t throw those bottles away - they"ll come in handy (= be useful) for the picnic next Sunday.


Bạn đang xem: Handy là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự hozo.vn.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.


The real-time heat of live sầu performing is an especially handy crucible for raising awareness & provoking people lớn action.
There is little here to recommover this book for graduate student readings, classroom discussion or as a handy reference book for the researcher.
The book should therefore be seen as a comprehensive & handy collection of the results of approximately ten years of extensive sầu research.
Contributing to the novice friendly nature of the book there is a wealth of tables và statistical infromation, in addition lớn handy time-lines.
Overall, this is a beautifully crafted hozo.vn, handy if slightly heavy, with attractive presentation and reliable content.
Not only are call-backs easily implemented by means of closures, but we have also found that closures are handy khổng lồ implement pre-existing data structure visualization.
His successors, however, often invoked group selection uncritically whenever it came in handy or seemed intuitively correct.
Các ý kiến của các ví dụ ko mô tả cách nhìn của các biên tập viên hozo.vn hozo.vn hoặc của hozo.vn University Press tốt của những công ty cấp giấy phép.
*Xem thêm: Hiểu Về Kế Toán Các Khoản Đầu Tư Tài Chính Ngắn Hạn Hiệu Quả Cao 2021

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hozo.vn English hozo.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Đầu tư tài chính
uk88 | dwin68 | Kubet