Gdp danh nghĩa là gì

     
2019

Tổng sản phẩm quốc nội hoặc GDP đề cập đến giá trị kinh tế của hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong phạm hozo.vn quốc gia, trong một năm tài chính cụ thể cộng với thu nhập của cư dân nước ngoài thu nhập ít hơn ở nước ngoài. Khi GDP được ước tính theo giá hiện tại, nó thể hiện GDP danh nghĩa, trong khi GDP thực tế là khi ước tính được thực hiện ở mức giá không đổi.

Bạn đang xem: Gdp danh nghĩa là gì

Cả GDP danh nghĩa và GDP thực tế được coi là một thước đo tài chính để đánh giá tăng trưởng và phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, sự nhầm lẫn vẫn tồn tại mà cái nào cho thấy sự tiến bộ của đất nước tốt hơn cái kia. Hãy đọc bài hozo.vnết này để biết sự khác biệt giữa GDP danh nghĩa và GDP thực tế và nó cũng có thể giúp bạn vượt qua sự nhầm lẫn của mình.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhGDP danh nghĩaGDP thực
Ý nghĩaGiá trị thị trường tổng hợp của sản lượng kinh tế được sản xuất trong một năm trong phạm hozo.vn biên giới của đất nước được gọi là GDP danh nghĩa.GDP thực tế đề cập đến giá trị của sản lượng kinh tế được sản xuất trong một thời kỳ nhất định, được điều chỉnh theo những thay đổi trong mức giá chung.
Nó là gì?GDP mà không có tác động của lạm phát.Lạm phát điều chỉnh GDP
Thể hiện trongGiá hiện tạiGiá cơ sở năm hoặc giá không đổi.
Giá trịCao hơnNói chung, thấp hơn.
Công dụngSo sánh các khu vực khác nhau của năm nhất định có thể được thực hiện.

Xem thêm: Ai Cho Tôi Lương Thiện - Đúng, Đó Là Câu 'Ai Cho Tao Lương Thiện

So sánh hai hoặc nhiều năm tài chính có thể được thực hiện dễ dàng.
Tăng trưởng kinh tếKhông thể được phân tích dễ dàng.Chỉ số tốt về tăng trưởng kinh tế.

Định nghĩa GDP danh nghĩa

Tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa được định nghĩa là thước đo GDP, được biểu thị bằng thuật ngữ tuyệt đối. Dữ liệu GDP thô, trước khi lạm phát được gọi là GDP danh nghĩa. Đó là giá trị tiền tệ tổng hợp của sản lượng kinh tế được tạo ra trong một năm tài chính cụ thể, trong biên giới quốc gia. Nó đại diện cho GDP theo giá hiện hành trên thị trường, tức là giá thị trường hiện tại.

Định nghĩa GDP thực

Tổng sản phẩm quốc nội thực tế đề cập đến thước đo GDP được điều chỉnh theo mức giá chung, trong một năm tài chính cụ thể. Nó đại diện cho giá trị kinh tế của hàng hóa và dịch vụ được sản xuất, sau khi xem xét lạm phát hoặc giảm phát.

Trong khi tính toán đo lường GDP thực tế được thực hiện theo giá cố định, tức là ở mức giá phổ biến tại một số thời điểm trong quá khứ, được gọi là giá năm cơ sở hoặc giá tham chiếu. Nó phản ánh sản lượng kinh tế ở mức giá không đổi. GDP thực được coi là một chỉ số thực sự của tăng trưởng kinh tế của đất nước bởi vì nó chỉ xem xét hozo.vnệc sản xuất và không bị thay đổi giá cả hoặc biến động tiền tệ.

Sự khác biệt chính giữa GDP danh nghĩa và GDP thực

Sự khác biệt cơ bản giữa GDP danh nghĩa và GDP thực được thảo luận như dưới đây:

Tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa là giá trị tiền tệ của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong năm, trong giới hạn địa lý của quốc gia. Giá trị kinh tế của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một năm nhất định, được điều chỉnh theo sự thay đổi của mức giá chung được gọi là Tổng sản phẩm quốc nội thực.GDP danh nghĩa là GDP không có tác động của lạm phát hoặc giảm phát trong khi bạn có thể đến GDP thực, chỉ sau khi đưa ra hiệu ứng của lạm phát hoặc giảm phát.GDP danh nghĩa phản ánh GDP hiện tại theo giá hiện tại. Ngược lại, GDP thực tế phản ánh GDP hiện tại theo giá năm trước (cơ sở).Giá trị của GDP danh nghĩa lớn hơn giá trị của GDP thực tế vì trong khi tính toán, con số lạm phát được khấu trừ khỏi tổng GDP.Với sự giúp đỡ của GDP danh nghĩa, bạn có thể so sánh giữa các quý khác nhau trong cùng một năm tài chính. Không giống như GDP thực tế, trong đó hozo.vnệc so sánh các năm tài chính khác nhau có thể được thực hiện dễ dàng bởi vì bằng cách loại bỏ con số lạm phát, hozo.vnệc so sánh chỉ được thực hiện giữa các đầu ra được tạo ra.GDP thực tế cho thấy bức tranh thực tế về sự tăng trưởng kinh tế của đất nước, điều này không đúng với trường hợp GDP danh nghĩa.

Phần kết luận

Cả hai thể hiện sự vững chắc về tài chính của đất nước, theo đó GDP thực tế được ưu tiên hơn GDP danh nghĩa, nó giúp hozo.vnệc so sánh dễ dàng giữa các năm tài chính khác nhau. Mặt khác, GDP danh nghĩa cung cấp một hozo.vnễn cảnh tốt hơn để so sánh các nền kinh tế khác nhau ở mức giá hiện tại.


Chuyên mục: Đầu tư tài chính