Flamingo là gì

     

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự hozo.vn.Học những tự bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tin.
Bạn đang xem: Flamingo là gì

a bird with pink feathers, a long nechồng, và long, thin legs, and which lives near the water in warm places
He will reHotline the difficulties that that has caused us when we have sầu tried khổng lồ use it lớn advertise a flamingo park.
He pitched the idea khổng lồ have ostriches with a yo-yo set khổng lồ the music, only to have the animals changed to flamingos.
Roman foodies indulged in wild game, fowl such as peacock và flamingo, large fish (mullet was especially prized), and shellfish.
This habit irritates the other flamingos who try to lớn take away his yo-yo; they managed lớn vị so, but the yo-yo flamingo kept spares.
Aao ước the many birds are groups such as penguins, rheas, waterfowl, eagles, owls, pelicans, flamingos, pheasants, parrots, hornbills, turacos & weavers.
Rare & valuable species of birds (turaj, little bustard, bustard, swans, flamingo, etc.) winter và nest in the marshy areas.
Because the flamingo"s respiratory system is shared with multiple functions, panting must be controlled to prevent hypoxia.
But the recipes are geared for the wealthiest classes, và a few contain what were exotic ingredients at that time (e.g., flamingo).
It has even spawned a lawn greeting industry where flocks of pink flamingos are installed on a victim"s lawn in the dark of night.
Các quan điểm của các ví dụ không diễn tả ý kiến của các biên tập viên hozo.vn hozo.vn hoặc của hozo.vn University Press tuyệt của những công ty cấp giấy phép.


Xem thêm: Probability Density Function Là Gì, Bài 30: Ôn Tập Xác Suất Cho Machine Learning

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hozo.vn English hozo.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Đầu tư tài chính
uk88 | dwin68 | Kubet