Fission là gì

     

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự hozo.vn.Học những tự bạn phải tiếp xúc một biện pháp lạc quan.
Bạn đang xem: Fission là gì

Because of security restrictions on the publication of potentially war-relevant research, nuclear fission is simply lacking in the spectrum of themes documented in the map.
Nuclear fission, moreover, is viewed as one of the better ways of addressing "climate change", with saving và efficiency relegated lớn secondary importance.
We all know that nuclear fission is an inherently dangerous process, as indeed is a fission in our economies.
There were comparable cold spells in 17th & 18th centuries before the discovery of nuclear fission.
I believe the scientists should not be used by politicians or statesmen, no matter how brilliant they are, in keeping so-called nuclear fission secrets.
He told us that nuclear fission produces heat, from heat you get steam & from steam you get electriđô thị.
Everyone is agreed that by means of nuclear fission we can produce electrithành phố as economically as from any other source.
We all hope that the day will not be far distant when atomic energy and nuclear fission is used for the purpose of generating electrithành phố.
I vì chưng not believe that there is, or should be, a substantial future for nuclear fission as a means of providing domestic and industrial energy.
Các cách nhìn của các ví dụ không biểu hiện quan điểm của các biên tập viên hozo.vn hozo.vn hoặc của hozo.vn University Press xuất xắc của các đơn vị trao giấy phép.
*Xem thêm:

lớn give sầu something, especially money, in order lớn provide or achieve sầu something together with other people

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hozo.vn English hozo.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ và Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Đầu tư tài chính
uk88 | dwin68 | Kubet