Figure html là gì

     

Định nghĩa với sử dụng

Tag xác minh những văn bản tương quan mạch lạc cùng nhau, nlỗi hình hình họa, sơ đồ vật, code,...Nội dung của tag đề nghị tương quan cho tới nội dung chính.


Bạn đang xem: Figure html là gì

Sự khác nhau thân HTML4.01 với HTML5HTML4.01HTML5
● Không hỗ trợ● Đây là tag bắt đầu vào HTML5

Hình minh họa

*
Xem thêm: Giá Tham Chiếu Là Gì? Cách Tính Giá Tham Chiếu Và Cách Tính Giá Tham Chiếu

Trình chuyên chú hỗ trợ

Yêu cầu phiên bạn dạng trình chú ý với khoảng buổi tối tgọi được hỗ trợ đến thẻ :

Trình xem xét dành riêng cho PC:

*
941110
*
5

Tag được hỗ trợ trong đa phần những trình chuẩn y, tuy nhiên những trình phê chuẩn IE6, IE7, IE8 mong hiển thị đúng thì rất cần được tất cả thêm css và javascript hỗ trợ:

Css viết:

(function (){ var els = <"https://hozo.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38987_700.jpgsection"https://hozo.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38987_700.jpg, "https://hozo.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38987_700.jpgarticle"https://hozo.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38987_700.jpg, "https://hozo.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38987_700.jpghgroup"https://hozo.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38987_700.jpg, "https://hozo.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38987_700.jpgheader"https://hozo.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38987_700.jpg, "https://hozo.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38987_700.jpgfooter"https://hozo.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38987_700.jpg, "https://hozo.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38987_700.jpgnav"https://hozo.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38987_700.jpg, "https://hozo.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38987_700.jpgaside"https://hozo.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38987_700.jpg, "https://hozo.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38987_700.jpgfigure"https://hozo.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38987_700.jpg, "https://hozo.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38987_700.jpgmark"https://hozo.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38987_700.jpg, "https://hozo.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38987_700.jpgtime"https://hozo.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38987_700.jpg, "https://hozo.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38987_700.jpgruby"https://hozo.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38987_700.jpg, "https://hozo.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38987_700.jpgrt"https://hozo.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38987_700.jpg, "https://hozo.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38987_700.jpgrp"https://hozo.vn/figure-html-la-gi/imager_1_38987_700.jpg >; for (var i=0; i

Thiết bị hỗ trợ

Yêu cầu phiên phiên bản hệ quản lý với trình săn sóc với tầm tối tgọi được hỗ trợ đến thẻ :

ĐIỆN THOẠI (SMARTPHONE)

Hệ điều hành

5.14.0
*
7.510

Trình duyệt

810MÁY TÍNH BẢNG (TABLETS)

Hệ điều hành

5.14.010
*
2.0

Trình duyệt

1011

Thuộc tính

Cách sử dụng:

Thuộc tính Tổng quát tháo và nằm trong tính sự kiện

Tất cả nằm trong tính tổng quát với nằm trong tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5


Chuyên mục: Đầu tư tài chính