Fault tolerance là gì

     

165) this.height = 165; ” />UsernameNhớ?Mật khẩu

*
Hỏi/ĐápDanh SáchLịchBài Trong NgàyTìm Kiếm
*

Chia Sẽ Kinc Nghiệm Về IT

Tìm Kiếm Với Google-

*

mister-bản đồ.com – AdminPro » Virtualization/ Simulation (Công nghệ ảo hóa vật dụng chủ)» VMware Server, VMware ESXi» 9. High Availability, Fault Tolerance » VMware Fault Tolerance là gì, giải pháp thực thi và tay nghề làm chủ VMware FT

*
*
Công CụXếp Bài

*

Mình mngơi nghỉ topic này để đầy đủ fan thuộc trao đổi – share tay nghề Khi tiến hành Vmware Fault Tolerance (FT)

*

+ Mục đích của VMware FT (Fault Tolerance) : Đảm bảo Virtual Machine Server không bị con gián đoán thù khi một Physical Host faile. Tức downtime của Virtual Machine Server = 0.

Bạn đang xem: Fault tolerance là gì

Đang xem: Fault tolerance là gì

+ Crúc ý : Vmware FT bây giờ mới chỉ cung ứng 01 vCPU, một số trong những anh tài đã ko xài được Khi ta xài FT như snapshot, DRS, Vmware storage vMotion.+ Điều khiếu nại bắt buộc nhằm thực hiện FT :– FT cần phải có Vmware HA- Đảm bảo Host redundancy có đầy đủ tài nguim đến Virtual Machie (Secondary)- VMWare Storage- Vmware HA thiết yếu dùng các thành phần hỗn hợp bao hàm ESX + ESXi (tức chỉ cần sử dụng HA là ESX hoặc ESXi )- Server Physical cần cùng các loại, CPU cùng các loại, cùng vận tốc CPU+ Kinch nghiệm của chính mình :– Trong BIOS của Host cần disable chức năng CPU power-saving mode , vd: cùng với CPU intel là Hãng sản xuất Intel SpeedStep và ADM là PowerNow!- Sử dụng NIC tốc độ tối tgọi 1G, đề nghị là 10G (mang lại Loging network)- Việc thực hiện FT rất có thể vận dụng cho các Virtual Machine đòi hỏi tính chuẩn bị cao, uptime thường xuyên .Cheông chồng List The following compliance checks are performed: Validate that Fault Tolerancelogging NIC tốc độ is at least 1000 Mbps.Validate that at least one shared datastore existsValidate that Fault Tolerance logging is enabled.Validate that VMotion NIC speed is at least 1000 Mbps.Validate that all the hosts in the cluster have sầu the same build for Fault ToleranceValidate that the host hardware supports Fault Tolerance.Validate that VMotion is enabled.DemoVMware Fault Tolerance FAQ (1013428) Purpose This article provides information for users of VMware Fault Tolerance (FT). The article contains Frequently Asked Questions that can help lớn resolve sầu Fault Tolerance related issues. Resolution What is VMware Fault Tolerance? VMware Fault Tolerance is a feature that allows a new cấp độ of guest redundancy. Information regarding this feature can be found in the vSphere Availability Guide for your version of ESX. How vày I turn it on? The feature is enabled on a per virtual machine basis. Instructions for enabling Fault Tolerance can be found in the Turning on Fault Tolerance for Virtual Machines section of the vSphere Availability Guide for your version of ESX. What happens when I turn on Fault Tolerance? In very general terms, a second virtual machine is created lớn work in tandem with the virtual machine you have sầu enabled Fault Tolerance on. This virtual machine resides on a different host in the cluster, and runs in virtual lockstep with the primary virtual machine. When a failure is detected, the second virtual machine takes the place of the first one with the least possible interruption of service. More specific information about how this is achieved can be found in the Protecting Mission-Critical Workloads with VMware Fault Tolerance whitepaper. Why can”t I turn Fault Tolerance on? VMware Fault Tolerance can be enabled on any virtual machine that resides in a cluster that meets the necessary requirements. If you have sầu difficulty enabling Fault Tolerance for a specific virtual machine, see The Turn on Fault Tolerance option is disabled (1010631). How vì chưng I turn Fault Tolerance off? Instructions for disabling Fault Tolerance can be found in the article in Disabling or Turning Off VMware FT (1008026). How vì chưng I tell if my environment is ready for Fault Tolerance? The VMware SiteSurvey Tool is used khổng lồ check your environment for compliance with VMware Fault Tolerance. It can be downloaded at http://www.vmware.com/download/shared_utilities.html. Where vày I find the product”s website? VMware has a trang web for the Fault Tolerance hàng hóa available online here at http://www.vmware.com/products/fault-tolerance/. What happens during a failure? When a host running the primary virtual machine fails, a transparent failover occurs lớn the corresponding secondary virtual machine. During this failover, there is no data loss or noticeable service interruption. In addition, VMware HA automatically restores redundancy by restarting a new secondary virtual machine on another host. Similarly, if the host running the secondary virtual machine fails, VMware HA starts a new secondary virtual machine on a different host. In either case there is no noticeable outage by an over user. What is the logging time delay between the Primary & Secondary Fault Tolerance virtual machines? The actual delay is based on the network latency between the Primary and Secondary. vLockstep executes the same instructions on the Primary & Secondary, but because this happens on different hosts, there could be a small latency, but no loss of state. This is typically less than 1 ms. Fault Tolerance includes synchronization to lớn ensure that the Primary và Secondary are synchronized. In a cluster with more than 3 hosts, can you tell Fault Tolerance where to put the Fault Tolerance virtual machine or does it chose on its own? You can place the original (or Primary virtual machine). You have full control with DRS or VMotion to assign to it khổng lồ any node. The placement of the Secondary, when created, is automatic based on the available hosts. But when the secondary is created and placed, you can VMotion it to the preferred host. What happens if the host containing the primary virtual machine comes back online (after a node failure)?This node is put bachồng in the pool of available hosts. There is no attempt khổng lồ start or migrate the primary lớn that host.Is the failover from the primary virtual machine to lớn the secondary virtual machine dynamic or does Fault Tolerance restart a virtual machine?The failover from primary to secondary virtual machine is dynamic, with the secondary continuing execution from the exact point where the primary left off. It happens automatically with no data loss, no downtime, & little delay. Clients see no interruption. After the dynamic failover lớn the secondary virtual machine, it becomes the new primary virtual machine. A new secondary virtual machine is spawned automaticallyWhere are Fault Tolerance failover events logged?All failover events are logged by vCenter.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Rút Tiền Thẻ Atm Vietinbank Cho Khách Hàng Mới

I encountered an error message that I can”t find in the knowledge base. Where else should I check?The vSphere Availability Guide contains a danh sách of known errors in the Fault Tolerance Error Messages section.

Does Fault Tolerance support Intel Hyper-Threading Technology?Yes, Fault Tolerance does tư vấn Hãng Intel Hyper-Threading Technology on systems that have sầu it enabled. Enabling or disabling Hyper-Threading has no impact on Fault Tolerance. What happens if vCenter Server is offline when a failover event occurs? Once Fault Tolerance is configured for a virtual machine, vCenter Server need not be online for FT khổng lồ work. Even if vCenter Server is offline, failover will still occur from the primary khổng lồ the secondary virtual machine. Additionally, the spawning of a new secondary virtual machine will also occur without vCenter Server. Sưu tập


Chuyên mục: Đầu tư tài chính