Eternity là gì

     
thời gian vô tận·nức danh muôn đời·tính bất diệt·vĩnh cửu·đời sau·vĩnh hằng·vô tận
You are a child of God the Eternal Father and may become like Him6 if you will have faith in His Son, repent, receive sầu ordinances, receive sầu the Holy Ghost, & endure to lớn the over.7
Các anh mẹ là con của Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu cùng có thể đổi mới y hệt như Ngài6 nếu như những anh người mẹ gồm đức tin nơi Vị Nam Tử của Ngài, ăn năn cải, chào đón những giáo lễ, tiếp nhận Đức Thánh Linc, và kiên trì đến thuộc.7
One hundred years later, family home evening continues khổng lồ help us build families that will last for eternity.

Bạn đang xem: Eternity là gì


Một trăm năm tiếp theo, buổi họp tối gia đình vẫn liên tục để giúp đỡ chúng ta xây cất gia đình là vấn đề đã tồn tại xuyên suốt vĩnh cửu.
The mere fact that we have this ability harmonizes with the phản hồi that a Creator has put “eternity inkhổng lồ man’s mind.”
Sự kiện bọn họ có công dụng này phù hợp với lời phát biểu là Đấng Tạo Hóa đã đặt “ý niệm vĩnh cửu vào trí óc loại người”.
Quan trọng hơn không còn, sách đã có viết nhằm tmáu phục cho bọn họ biết “rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Thượng Đế Vĩnh Cửu.”
9 The psalmist was inspired lớn equate a thous& years of human existence with a very short time in the experience of the eternal Creator.
9 Người viết Thi-thiên được soi dẫn ví một ndại dột năm hiện hữu của bé fan nlỗi một thời gian rất ngắn thêm trước mặt Đấng Tạo Hóa vĩnh hằng.
Some verses of the Paradiso section of the Divine Comedy also provide a possible clue that he was born under the sign of Gemini: "As I revolved with the eternal twins, I saw revealed, from hills lớn river outlets, the threshing-floor that makes us so ferocious" (XXII 151–154).
Một số câu thơ của phần Thiên đường (Paradiso) vào Thần khúc cũng cung ứng một làm mai hoàn toàn có thể cho rằng ông được có mặt dưới cquan tài Song Tử: "Cái chật thanh mảnh của mặt đất cũng hiện ra tàn tệ, - Tôi gửi đi thuộc sao Song tử bất diệt - Trước tôi, hiện ra tất cả, trường đoản cú đồi núi đến bờ hải dương, - Rồi đôi mắt tôi trở lại cùng với đôi mắt xinh đẹp" (XXII 151–154).
Giáo hội điều đó bắt buộc lý giải họ trlàm việc về cùng với Cha Thiên Thượng cùng ngôi nhà vĩnh cửu của bản thân mình.
On the other h&, through the sweet irony of sacrifice, we actually gain something of eternal worth—His mercy và forgiveness and eventually “all that Father hath” (D&C 84:38).
Trái lại, vị chình họa trớ trêu của sự việc quyết tử yêu cầu họ thực thụ giành được một điều gì đó về quý hiếm vĩnh cửu—lòng thương xót với sự tha lắp thêm của Ngài, với cuối cùng “tất cả rất nhiều gì Cha có” (GLGƯ 84:38).
And they are miễn phí to choose liberty and eternal life, through the great Mediator of all men, or lớn choose captivity và death, according khổng lồ the captivity & power of the devil” (2 Nephi 2:27).
Và họ được trường đoản cú ý chọn lọc sự tự do cùng cuộc sống thường ngày vĩnh cửu, qua Đấng Trung Gian mũm mĩm của tất cả loài người; tốt là họ muốn chắt lọc chình ảnh tù tội với sự bị tiêu diệt dưới xiềng xích và quyền hành của quỷ dữ” (2 Nê Phi 2:27).
When we know the Book of Mortháng is true, then it follows that Joseph Smith was indeed a prophet và that he saw God the Eternal Father và His Son, Jesus Christ.
Lúc biết Sách Mặc Môn là chân bao gồm, thì bọn họ cũng biết rằng Joseph Smith quả đúng là vị tiên tri, cùng ông vẫn bắt gặp Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô.
Since dead carcasses, not live people, are consumed in Gehenmãng cầu, this place is not symbolic of eternal torment.
Vì xác tín đồ bị tiêu diệt, chđọng không hẳn tín đồ sống, bị thiêu hủy ở Ghê-hen-na, bắt buộc khu vực này sẽ không thay thế cho việc gieo neo đời đời.

Xem thêm: 1 Kg Vàng Bao Nhiêu Tiền Vnd, Cây, Lượng, Chỉ Cập Nhật Hôm Nay


An additional purpose of the Sabbath is to lớn elevate our vision from the things of the world to the blessings of eternity.
Một mục đích không giống của ngày Sa Bát là để cải thiện trung bình quan sát của chúng ta từ gần như vụ việc của trần gian lên đến những phước lành vĩnh cửu.
21 Người Do Thái hoàn toàn có thể làm sao tin cẩn khu vực lời hứa của Đức Giê-hô-va về sự việc cứu rỗi đời đời đến dân Y-sơ-ra-ên không?
When I reach the summit of a steep mountain in the middle of nowhere, I feel young, invincible, eternal.
lúc tôi lên tới mức đỉnh của một ngọn gàng núi dốc tại một khu vực hoang vu Tôi thấy bản thân thật trẻ trung với tràn đầy sức sống.
* Một viễn chình họa vĩnh cửu có thể ảnh hưởng cho cảm giác của chúng ta về hôn nhân cùng mái ấm gia đình như vậy nào?
The apostle Paul wrote: “His invisible qualities are clearly seen from the world’s creation onward, because they are perceived by the things made, even his eternal power and Godship.”
Sứ thiết bị Phao-lô viết: “Bởi đông đảo sự trọn lành của Ngài đôi mắt không thấy được, tức là quyền-phxay đời đời với bổn-tánh Ngài, thì tự buổi sáng-nắm vẫn sờ-sờ nhỏng mắt xem-thấy, Khi người ta xem-xét công-việc của Ngài” (Rô-ma 1:20).
Maybe because they don’t know the doctrine, restored through Joseph Smith, that marriage and family are ordained of God & are meant lớn be eternal (see D&C 49:15; 132:7).
Có lẽ vì bọn họ do dự đạo giáo, được hồi sinh qua Joseph Smith, rằng hôn nhân gia đình với mái ấm gia đình vị Thượng Đế lý lẽ với đươc dự định vẫn là vĩnh cửu (xin xem GLGƯ 49:15; 132:7).
Chúng ta coi viễn cảnh này như thể cuộc sống vĩnh cửu—ân tứ lớn số 1 của Thượng Đế ban cho loại người (xin xem GLGƯ 14:7).
Father kindly but clearly used Bible verses khổng lồ disprove sầu the church teachings that the human soul is immortal & that God will torment human souls eternally in hellfire.
Cha đang lịch sự và trang nhã, cơ mà dùng Kinh Thánh một phương pháp rõ ràng để bác vứt các sự bảo ban của giáo hội cho rằng linh hồn con tín đồ văng mạng cùng Đức Chúa Ttránh vẫn quấy rầy linch hồn con fan đời đời trong lửa âm phủ.
Understanding this plan of happiness provides us with an eternal perspective & helps us lớn truly value the commandments, the ordinances, the covenants, và the trials & tribulations.
Việc đọc được planer hạnh phúc này mang về cho chúng ta một viễn chình họa vĩnh cửu với góp họ đích thực quý trọng các giáo lệnh, giáo lễ, gimong muốn, và hồ hết thử thách cùng những nỗi buồn bã.
In the school of mortality, we experience tenderness, love sầu, kindness, happiness, sorrow, disappointment, pain, và even the challenges of physical limitations in ways that prepare us for eternity.
Trên trần gian, chúng ta kinh nghiệm được sự dịu dàng êm ả, tình cảm thương, lòng hiền đức, niềm hạnh phúc, khổ sở, bế tắc, đau khổ, với thậm chí còn cả đa số thử thách của các số lượng giới hạn thể hóa học nhằm chuẩn bị chúng ta đến vĩnh cửu.
Despite our anguish when Georgia’s physical body stopped functioning, we had faith that she went right on living as a spirit, & we believe sầu we will live with her eternally if we adhere to our temple covenants.
Bất chấp nỗi gian khổ Khi khung hình của Georgia đang kết thúc vận động, Shop chúng tôi bao gồm đức tin rằng nó đã ngay nhanh chóng tiếp tục sinh sống trong thể linc, cùng có niềm tin rằng Shop chúng tôi đã sống cùng với nó mãi mãi nếu như công ty chúng tôi trung thành với chủ cùng với các gimong muốn thường thờ của bản thân.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Đầu tư tài chính