Equity stake là gì

     
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:equity stake
Vietnamese translation:cổ phần
Entered by:This person is a hozo.vn Certified PRO in Vietnamese to EnglishCliông chồng the red seal for more information on what it means lớn be a hozo.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> VIET NGUYEN NGOBạn đang xem: Equity stake là gì

17:14 May 4, 2009
English khổng lồ Vietnamese translationsBus/Financial - Finance (general) / securitization
English term or phrase: equity stake
Historically, the issuer of a mortgage was likely to lớn maintain an equity stake in that mortgage – it would remain “on the books.”
aqua daquack
*

Local time: 08:39
cổ phần
Explanation:Equity: Vốn cổ phần/Vốn cổ đông/Vốn công ty mua Stake: Cổ phần, Có nghĩa là phần vốn của người đóng cổ phần (cá nhân giỏi tổ chức) vào vốn nhà cài Câu bên trên hoàn toàn có thể dịch là: Từ trước đến lúc này, tổ chức triển khai giải ngân cho vay mua nhà ở thế chấp thông thường có cổ phần trong khoản giải ngân cho vay mua nhà thế chấp đó – chứng minh sự hiện hữu của tổ chức kia.

*

This person is a hozo.vn Certified PRO in Vietnamese khổng lồ EnglishCliông xã the red seal for more information on what it means lớn be a hozo.vn Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Specializes in field", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">VIET NGUYEN NGOLocal time: 08:39Xem thêm: Khái Niệm Vốn Fdi Là Gì - Khái Niệm Doanh Nghiệp Fdi Là Gì

Summary of answers provided
5 +1cổ phầnThis person is a hozo.vn Certified PRO in Vietnamese khổng lồ EnglishClichồng the red seal for more information on what it means khổng lồ be a hozo.vn Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">VIET NGUYEN NGO
*

5vốn cổ phầnThis person is a hozo.vn Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a hozo.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen Dieu

*

*

Explanation:vốn cổ phầnThis person is a hozo.vn Certified PRO in English lớn VietnameseClichồng the red seal for more information on what it means khổng lồ be a hozo.vn Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Nguyen DieuVietnamLocal time: 08:39Specializes in fieldNative speaker of:
*
VietnamesePRO pts in category: 47

Chuyên mục: Đầu tư tài chính