Ea là gì? ý nghĩa của từ ea

     

EA là gì ?

EA là “Expert Advisor” vào giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Ea là gì? ý nghĩa của từ ea

Ý nghĩa từ EA

EA
gồm nghĩa “Expert Advisor”, dịch sang trọng giờ Việt là “Chulặng gia tứ vấn”.

EA là viết tắt của trường đoản cú gì ?

Cụm từ được viết tắt bởi EA
là “Expert Advisor”.Một số hình dáng EA viết tắt khác:+ Enterprise Agreement: Hiệp định doanh nghiệp lớn.+ Emergency Assistance: Hỗ trợ cấp bách.+ East Africa: Đông Phi.+ Enterprise Architecture: Kiến trúc công ty lớn.+ Environmental Assessment: Sự Đánh Giá môi trường xung quanh.+ Electronic Arts: Nghệ thuật điện tử.+ Each: Mỗi.+ Economic Analysis: Phân tích kinh tế.+ Executive sầu Assistant: Trợ lý điều hành quản lý.+ Ecosystem Approach: Pmùi hương pháp tiếp cận hệ sinh thái xanh.+ Early Action: Hành động mau chóng.+ Educational Administration: Phòng dạy dỗ.+ Earth Action: Hành rượu cồn trái đất.+ Elevation Angle: Góc độ dài.+ Emergency Actions: Các hành động khẩn cấp.+ Executive Agency: Cơ quan tiền quản lý.+ Eastern Airlines: Hãng sản phẩm không phương thơm Đông.+ External Affairs: Đối nước ngoài.+ Employment Agreement: Hợp đồng lao đụng.+ Engineering Analysis: Phân tích kỹ thuật.+ Extramarital Affair: Ngoại tình.+ Education Assistant: Trợ lý giáo dục.+ Environmental Action: Hành cồn môi trường thiên nhiên.+ Executive sầu Agent: Đại lý điều hành.+ Economic Affairs: Vấn đề kinh tế.+ Engineers Australia: Kỹ sư Úc.+ Executive sầu Aircraft: Máy bay điều hành.+ Evolutionary Algorithm: Thuật toán thù tiến hóa.+ Executing Agency: Cơ quan tiến hành.+ Early Adopter: Nhận nuôi nhanh chóng.+ Environment Australia: Môi ngôi trường Úc.+ Evangelical Alliance: Liên minh truyền giáo.+ Educate America: Giáo dục đào tạo Đất nước Mỹ.+ Enemy Aircraft: Máy cất cánh địch.+ Engineering Automation: Kỹ thuật tự động hóa hóa.+ Energy Absorption: Hấp thú năng lượng.+ Equal Access: Truy cập đều nhau.+ Early Availability: Sớm bao gồm sẵn.+ Extended Address: Địa chỉ không ngừng mở rộng.+ Exploration Asset: Tài sản dò hỏi.+ Endometriosis Association: Hội lạc nội mạc tử cung.

Xem thêm: Vị Trí Địa Lý Hội An Đà Nẵng, Giới Thiệu Khái Quát Thành Phố Hội An

+ Evolutionary Acquisition: Tiến hóa mua lại.+ Ever Active: Luôn vận động.+ Exposure Analysis: Phân tích xúc tiếp.+ Editorial Alteration: Biên tập biến đổi.+ Experimental Activities: Hoạt hễ phân tách.+ Electric Actuator: Thiết bị truyền đụng điện.+ Enforceable Agreement: Thỏa thuận hoàn toàn có thể triển khai.+ Expenditure Authorization: Chi ủy quyền.+ External Alarm: Báo hễ phía bên ngoài.+ Exclusion Area: Khu vực thải trừ.+ Entrepreneur Association: Thương Hội doanh nhân.+ Engineering Assistant: Trợ lý kỹ sư.+ Environmental Assurance: Đảm bảo môi trường thiên nhiên.+ Electromagnetic Anomaly: Bất hay điện trường đoản cú.+ Estate Analysis: Phân tích hễ sản.+ Electronics Assembly: Hội điện tử.+ Escrow Account: Tài khoản ký quỹ.+ Extended Attribute: Thuộc tính không ngừng mở rộng.+ Environmental Auditing: Kiểm toán thù môi trường thiên nhiên.+ Enemy Action: Hành động của quân thù.+ Emotional Affair: Cthị trấn tình cảm.+ Emergency Authority: Cơ quan tiền cấp bách.+ Experimental Agent: Đại lý thực nghiệm.+ Enforcement Agreement: Hiệp định thực hiện.+ Engagement Area: Khu vực tham gia.+ Equal Angle: Góc đều bằng nhau.+ Equipment Alignment: Sắp xếp sản phẩm công nghệ.+ Endangerment Assessment: Đánh giá nguy hại.+ Expenditure Authority: Cơ quan đầu tư chi tiêu.+ Emergency Announcement: Thông báo nguy cấp.+ Engineering Ambassadors: Đại sứ đọng nghệ thuật.+ Educator Ambassador: Đại sứ đọng dạy dỗ.+ Excitation Autoionization: Kích say mê Tự rượu cồn hóa.+ Evaluation Authority: Cơ quan thẩm định.+ Electronic Analysis: Phân tích điện tử.+ Engineering Authorization: Ủy quyền chuyên môn.+ Engineering Assignment: Phân công kỹ thuật.+ Executable Architecture: Kiến trúc xúc tiến.+ Enlisted Aviator: Aviator tòng ngũ.+ Emergency / Enforcement Action: Hành cồn khẩn cấp / thực thi.+ External Associate: Cộng sự phía bên ngoài.+ Enginering Analysis: Phân tích tsi gia.+ Engineering Aide / Assistance: Trợ lý / Hỗ trợ Kỹ thuật....
Facebook Twitter Pinterest Linkedin> https://www.hozo.vn/2020/03/ea-la-gi-y-nghia-cua-tu-ea.html" rel="nofollow" target="_blank"> Whatsapp

Chuyên mục: Đầu tư tài chính