Nghĩa của từ dawn, từ dawn là gì? (từ điển anh

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Nghĩa của từ dawn, từ dawn là gì? (từ điển anh

*
*
*

dawn
*

dawn /dɔ:n/ danh từ bình minh, rạng đông, cơ hội sáng tinh mơfrom dawn till dark: tự dịp sáng tinh mơ cho tới thời điểm buổi tối trời (nghĩa bóng) buổi đầu; sự hé rạng; tia sáng đầu tiên (của mong muốn...)at the dawn of love: ở buổi ban sơ của tình yêuthe dawn of civilization: khởi đầu của thời đại văn uống minhthe dawn of brighter days: tia sáng sủa trước tiên của cuộc sông xuất sắc rất đẹp hơn nội hễ từ bắt đầu rạng, bắt đầu lộ ra, ban đầu nở ra, hé nởthe morning was just dawning: trời vừa tảng sánga smile dawning on her lips: niềm vui trailer trên môi cô ta bước đầu hiện ra vào trí, loé ra trong tríit has just dawned on (upon) me: tôi bỗng dưng dìm ra; một ý nghĩ về loé ra trong trí thông minh tôi trsống cần rõ ràngthe truth at last dawned upon him: cuối cùng sự thật sẽ trsinh hoạt đề nghị cụ thể đối với anh ta

*

*Xem thêm: Lựa Chọn Mua Xe Hơi Giá 300 Triệu Đồng Đáng Mua Nhất Hiện Nay Tại Việt Nam

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

dawn

Từ điển Collocation

dawn noun

1 early morning

ADJ. grey

VERB + DAWN greet (literary) He always got up khổng lồ greet the dawn.

DAWN + VERB break, come (up) Dawn was breaking over the valley.

DAWN + NOUN light, sky | chorus The dawn chorus (= birds singing) woke Robyn at five. | patrol, raid Ammunition was seized during a dawn raid on the flat.

PREP.. at ~ That morning, she rose at dawn. | before ~, by ~, till/until ~, towards ~

PHRASES (at) the craông chồng of dawn (= as soon as it begins to be light), from dawn lớn dusk He works from dawn to dusk, và often well into the night.

2 beginning

ADJ. false This sudden success may prove sầu to lớn be a false dawn (= not the beginning of continued success). | new

PREP.. ~ of the dawn of civilization/history/a new era Let"s think back to the dawn of time.

Từ điển WordNet


n.

an opening time period

it was the dawn of the Roman Empire

v.

appear or develop

The age of computers had dawned

become light

It started khổng lồ dawn, và we had to lớn get up


File Extension Dictionary

Experimental File Format

English Synonym và Antonym Dictionary

dawns|dawned|dawningsyn.: beginning commencement daybreak outset start sunriseant.: dusk

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học tự | Tra câu


Chuyên mục: Đầu tư tài chính