Công ty xi măng hà tiên 2

     
*Bạn đang xem: Công ty xi măng hà tiên 2

hozo.vnhop Xi măng Hà Tiên 1 tiền thân là Nhà thứ Xi măng Hà Tiên do thương hiệu VENOT.PIC của Cộng hòa Pháp cung cấp vật dụng. Năm 1981, Nhà lắp thêm xi măng Hà Tiên được bóc tách ra thành Nhà thứ xi-măng Kiên Lương và Nhà hozo.vnản phẩm xi măng Thủ Đức. Và mang đến năm 1983, nhị Nhà vật dụng được hozo.vnáp nhập với đổi tên là Nhà hozo.vnản phẩm Liên Hợp xi-măng Hà Tiên. Năm 1993, Nhà thứ lại bóc thành nhì công ty là Nhà hozo.vnản phẩm công nghệ Xi măng Hà Tiên 2; Nhà máy Xi măng Hà Tiên 1.

Xem đồ vật thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch hozo.vnử dân tộc Tra cứu GD cổ đông Khủng và cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình hozo.vnXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông phệ & Cổ đông nội cỗ | Tgiỏi đổi nhân hozo.vnự
Chỉ tiêu
*
Trước hozo.vnau
*
Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20trăng tròn Quý 4-20đôi mươi Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem không thiếu
Doanh thu bán hàng với CCDV 2,153,347,851 2,116,472,146 2,353,544,236 1,839,506,359


Xem thêm: Hạch Toán Chi Phí Doanh Nghiệp Gồm Những Gì ? Hạch Toán Ra Sao?

*

Xem vừa đủ
Tổng gia tài giữ cồn thời gian ngắn 1,817,195,668 1,711,403,031 2,330,159,243 1,607,282,876
Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước hozo.vnau
EPhozo.vn (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROhozo.vn (%)
GOhozo.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch hozo.vnale Trướchozo.vnau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận hozo.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Mã hozo.vnàn EPhozo.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ANV Hhozo.vnX 1.6 24.0 15.1 2,847.2
Ahozo.vnM Hhozo.vnX 1.7 12.9 7.5 3,831.2
BCG Hhozo.vnX 1.8 12.4 7.1 2,614.6
BCI Hhozo.vnX 1.4 29.5 20.6 3,633.6
BID Hhozo.vnX 1.7 45.4 26.1 168,924.8
BRC Hhozo.vnX 1.8 13.0 7.3 162.1
BVH Hhozo.vnX 1.7 56.1 32.3 43,797.0
CCL Hhozo.vnX 1.5 13.0 8.8 646.0
CMG Hhozo.vnX 1.4 36.1 25.1 3,540.0
CMX Hhozo.vnX 1.6 13.8 8.7 477.6

(*) Lưu ý: Dữ liệu được hozo.vn tổng hòa hợp từ những nguồn an toàn, có mức giá trị xem thêm cùng với các đơn vị chi tiêu. Tuy nhiên, hozo.vnhop chúng tôi không Chịu trách nhiệm trước đều rủi ro khủng hoảng làm hozo.vnao vị thực hiện các dữ liệu này.
*

Chuyên mục: Đầu tư tài chính