Centurion là gì

     

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ hozo.vn.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tín.
Bạn đang xem: Centurion là gì

They believed they were playing a role as centurions in our society against all the dark forces seeking khổng lồ subvert our society.
When therefore those soldiers saw it, they awakened the centurion và the elders, for they too were cchiến bại by keeping guard.
It would take a ranker a median of 16 years just to lớn reach centurion-rank & probably the same again lớn reach "primus pilus".
Within each cohort, each of its six "centuriae", and thus of its commanding centurion, was likewise ranked.
As they mostly rose from the ranks, centurions are compared to lớn modern sergeants-major, the most senior officers without a commission.
He has a few centurions under him, but he sees them as distractions and rivals rather than as students.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu thị cách nhìn của các chỉnh sửa viên hozo.vn hozo.vn hoặc của hozo.vn University Press tuyệt của các đơn vị trao giấy phép.
*Xem thêm: Chơi Game Trúng Điện Thoại Cùng Cellphones, Mini Game: Săn Iphone 12 Cùng Vo247

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hozo.vn English hozo.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Đầu tư tài chính