Capture là gì?

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

capture
*

capture /"kæptʃə/ danh từ sự bắt giữ, sự bị bắt sự giành được, sự giành được tín đồ bị tóm gọn, vật dụng bị bắt nước ngoài đụng từ bắt giữ, bắt đoạt được, đem được, chiếm hữu được, giành được, thu hútlớn capture the attention of...

Bạn đang xem: Capture là gì?

: đắm đuối được sự chú ý của...
bắtGiải thích VN: Sao chxay tổng thể xuất xắc 1 phần hình hình ảnh bên trên screen và vươn lên là chúng thành dạng thức tệp đồ họa nhằm chèn vào trong 1 tài liệu hoặc cất lại trong đĩa. Trong phần mềm mạng NetWare, đó là một lệnh hay được dùng để Thành lập và hoạt động sự ghxay nối giữa cổng LPT 1 của một trạm công tác làm việc với vật dụng in của mạng. Nếu bạn có sản phẩm công nghệ in riêng rẽ sẽ ghép cùng với LPT 1, bạn có thể phía LPT 2 vào thiết bị in của mạng.K-electron capture: bắt electron (lớp) KL capture: sự bắt Kcapture (vs): bắt lạicapture adapter: cỗ điều hòa hợp bắtcapture adapter: bộ điều hòa hợp bắt giữcapture area: vùng bắtcapture cross section: huyết diện bắtcapture effect: hiệu ứng bắtcapture effect: hiệu ứng bắt (sản phẩm công nghệ phát)capture effect: cảm giác bắt giữcapture efficiency: hiệu suất bắtcapture file: tập tin bắt giữcapture key: phím bắt giữcapture key: phím bắtcapture process: quá trình bắtcapture radiation: phản xạ bắtcapture rate: tỉ số bắt giữcapture reaction: bội nghịch ứng bắtdata capture: sự bắt dữ liệudata capture: bắt giữ lại dữ liệuelectron capture: sự bắt điện tửelectron capture: bắt electronelectron capture detector: máy dò sự bắt điện tửelectron capture transition: sự gửi bắt electronkhông tính tiền of capture & seizure: miễn bắt giữ lại cùng tịch thumaximum capture frame rate: Phần Trăm form bắt rất đạineutron capture: bắt nơtronneutron capture: sự bắt notronneutron capture: bắt nơtron sinc bức xạneutron radiative sầu capture: bắt nơtron sinh bức xạneutron radiative sầu capture: sự bắt notron bức xạnonproductive sầu capture: bắt không sinhnonproductive sầu capture: bắt vô íchnuclear capture: bắt vị phân tử nhânpage capture: sự bắt duy trì trangparasitic capture: sự bắt ký sinhradiative sầu capture: sự bắt sinch bức xạradiative capture: sự bắt gồm bức xạresonance capture: sự bắt cộng hưởng (các nơtron)screen capture: bắt hìnhscreen capture: bắt màn hìnhbắt giữcapture adapter: cỗ điều phù hợp bắt giữcapture effect: hiệu ứng bắt giữcapture file: tập tin bắt giữcapture key: phím bắt giữcapture rate: tỉ số bắt giữdata capture: bắt duy trì dữ liệumiễn phí of capture and seizure: miễn bắt giữ và tịch thupage capture: sự bắt giữ trangsự bắtL capture: sự bắt Kdata capture: sự bắt dữ liệuelectron capture: sự bắt năng lượng điện tửelectron capture detector: thiết bị dò sự bắt điện tửneutron capture: sự bắt notronneutron radiative sầu capture: sự bắt notron bức xạpage capture: sự bắt giữ trangparasitic capture: sự bắt cam kết sinhradiative capture: sự bắt sinh bức xạradiative sầu capture: sự bắt có bức xạresonance capture: sự bắt cùng hưởng trọn (các nơtron)sự thu thậpthu thậpLĩnh vực: toán & tinbắt giữ lạicapture adapter: cỗ phù hợp ứng thu thậpsự bắt giữpage capture: sự bắt giữ trangsự thu nạpthu nạpLĩnh vực: điện tử và viễn thôngbắt mục tiêusự từ bỏ kíchcapture (vs)chụpcapture (vs)giữ lạicapture areavùng thucapture buffercỗ đệm chụpcapture of ground watersự thu dẫn nước ngầmbạn hoặc thiết bị bị tóm gọn giữsự bắt giữ lại (bạn, tàu ...)data capturesăn lùng dữ liệudividend capturethâu tóm cổ tứckhông tính phí of capture and seizuremiễn bồi thường bắt giữkhông tính phí of capture and seizure clauseluật pháp miễn bồi hoàn bắt duy trì <"kæpt∫ə> o sự bắt Hiện tượng một ngulặng tử hấp thụ một nơtron cùng sau đó bức xạ tia gama. Hiệu ứng này được sử dụng trong log giếng khoan. § capture cross section : tiết diện bắt - Tiết diện bắt hạt nhân là diện tích hiệu dụng thường được đo bằng bac (10ex-24 cm2) nhưng một nơtron phải đi qua để bị bắt bởi một hạt nhân nguim tử. - Tiết diện bắt vĩ tế bào là tiết diện hiệu dụng trên đơn vị thể tích của chất bắn nơtron. § capture gamma rays : tia gama trong sự bắt Năng lượng (photon tia gamma) phát ra Lúc hạt nhân của một nguyên tử bắt một nơtron nhiệt. § capture unit : đơn vị bắt Số đo của tiết diện bắt vĩ mô bằng 10ex-3 centimet ex-1.

Xem thêm: Top 5 Ngân Hàng Nào Thuộc Nhà Nước Tại Việt Nam, Bao Gồm Những Ngân Hàng Nào


*

*

*

capture

Từ điển Collocation

capture noun

VERB + CAPTURE avoid, escape, evade The refugees evaded capture by hiding in the forest. | lead khổng lồ This information led to lớn the capture of the murderer.

Từ điển WordNet


n.

a process whereby a star or planet holds an object in its gravitational fieldany process in which an atomic or nuclear system acquires an additional particlethe removal of an opponent"s piece from the chess board

v.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Patent Là Gì ? Nghĩa Của Từ Patented Trong Tiếng Việt

succeed in representing or expressing something intangible

capture the essence of Spring

capture an idea

bring about the capture of an elementary particle or celestial toàn thân & causing it enter a new orbit

This nucleus has captured the slow-moving neutrons

The star captured a comet


Microsoft Computer Dictionary

vb. In communications, to lớn transfer received data inlớn a file for archiving or later analysis.

English Synonym & Antonym Dictionary

captures|captured|capturingsyn.: apprehend arrest imprison seizeant.: release

Chuyên mục: Đầu tư tài chính