Cân đối tiếng anh là gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vhozo.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) cân đối adj Balanced, well-proportioned nền kinh tế tài chính bằng vận a balanced economy body phẳng phiu a well-proportioned body cải tiến và phát triển chnạp năng lượng nuôi mang đến cân đối cùng với tdragon trọt lớn develop breeding và growing of crops in a balanced way verb To balance phẳng phiu chiến lược lao rượu cồn với chiến lược phân phối lớn balance the manpower-using plan and the production plan balanced Nền kinh tế tài chính phẳng phiu A balanced economy Phát triển chăn nuôi cho bằng vận cùng với tLong trọt To develop breeding and growing of crops in a balanced way Sự cách tân và phát triển bằng phẳng của nền kinh tế tài chính quốc dân Balanced development of the national economy Nền kinh tế tài chính ko bằng phẳng, không ổn định cùng nhờ vào vào quốc tế The economy was imbalanced, unstable và subordinate to lớn foreign country well-proportioned Thân hình bằng phẳng A well-proportioned body toàn thân lớn balance Cân đối kế hoạch lao rượu cồn cùng với planer cung ứng To balance the manpower-using plan & the production plan

*


Chuyên mục: Đầu tư tài chính
uk88 | dwin68 | Kubet