Cách tính chi phí phát hành trái phiếu

Một trong số điểm biến hóa trong cơ chế kế tân oán doanh nghiệp phát hành theo Thông tứ số 200/2014/TT-BTC (hotline tắt là Thông tứ 200) là các lý lẽ new về việc xử lý kế tân oán các chi phí tạo ra Khi xây dừng trái phiếu. Bài viết dưới đây đã nắm rõ hơn biện pháp hạch toán theo các vẻ ngoài bắt đầu này.quý khách vẫn xem: Cách tính chi phí xây cất trái phiếu

Kế toán ngân sách tạo ra trái phiếu hay theo Thông bốn 200

Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC dụng cụ ngân sách desgin trái phiếu sẽ được ghi thừa nhận tức thì vào báo cáo tác dụng sale nếu nhỏ dại, hoặc vốn hóa là gia tài (hạch toán thù vào thông tin tài khoản 242) rồi phân bổ dần dần.

Bạn đang xem: Cách tính chi phí phát hành trái phiếu

Theo Thông tứ 200, chi phí desgin trái khoán ko ghi dìm thẳng vào chi phí giỏi vốn hóa vào tài sản nhằm phân bổ dần dần nữa mà trừ vào mệnh giá bán của trái phiếu kiến thiết. Các hình thức này đề đạt đúng bản chất hơn của chi phí xuất bản trái phiếu là một trong khoản làm cho giảm số tiền thu được tự trái phiếu, với cũng cân xứng cùng với những mức sử dụng trong Chuẩn mực kế tân oán nước ngoài tương tự như Chuẩn mực kế toán thù Mỹ.

Điều 54 Thông tư 200 quy định: “Chi phí phát hành trái phiếu được phân bố dần phù hợp với kỳ hạn trái phiếu theo phương pháp đường thẳng hoặc phương thơm pháp lãi suất thực tế và ghi nhận vào đưa ra phí tiền giấy hoặc vốn hóa. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, bỏ ra phí phát hành trái phiếu được ghi giảm mệnh giá của trái phiếu. Định kỳ, kế toán phân bổ bỏ ra phí phát hành trái phiếu bằng cách ghi tăng cực hiếm mệnh giá trái phiếu và ghi nhận vào đưa ra phí tài chính hoặc vốn hóa phù hợp với việc ghi nhận lãi vay mượn phải trả của trái phiếu”.

vì thế chính sách kế toán thù cho phép các đơn vị phân bổ các khoản khuyến mãi, prúc trội tương tự như ngân sách kiến thiết trái phiếu theo cách thức mặt đường trực tiếp hoặc phương thức lãi thực. Pmùi hương pháp lãi thực đề đạt đúng thực tế chi phí từ các việc đi vay mượn cơ mà quá trình tính toán lại phức tạp rộng đối với phương thức đường thẳng.

Xem thêm: Industrial Relations Là Gì, 'Industrial Relations':

lấy một ví dụ kế toán thù trái phiếu thường: (Đơn vị tính:triệu đồng)

Để dễ dàng cho vấn đề tính tân oán, phân chia ngân sách sản xuất, thông tin tài khoản 34311 yêu cầu được chi tiết để quan sát và theo dõi thành hai phần: Mệnh giá bán trái phiếu và Chi tiêu thành lập.

TK 343111 – Mệnh giá chỉ trái phiếu

TK 343112 – túi tiền kiến thiết trái phiếu

Nếu lãi suất của những khoản nợ tương đương là 8% thì trái phiếu được vạc theo mệnh giá bán. Trường hợp cửa hàng phân chia ngân sách sản xuất theo cách thức đường thẳng thì chi phí tạo được phân bổ theo bảng sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁP. ĐƯỜNG THẲNG


*

Các cây bút toán tương quan những năm năm ngoái như sau:

Nợ TK 111, 112: 9.880

Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 840

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 40

Trường thích hợp đơn vị phân chia chi phí thi công theo phương thức lãi thực thì lãi suất thực tế của khoản vay mượn này là lãi suất vay để ưu đãi dòng tiền bỏ ra trả cho trái khoán về năm chế tạo bằng cùng với số tiền chiếm được từ những việc xây cất 9.880. Lãi suất thực tiễn của khoản vay là 8,47%. Ta có bảng phân chia ngân sách sản xuất theo phương pháp lãi thực nlỗi sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁP. LÃI THỰC


*

Các cây bút toán liên quan đến số trái khoán này hệt như sau:

Nợ TK 111, 112: 9.880

Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 836,8

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 36,8

Nợ TK 635 839,91

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 39,91

Nợ TK 635 843,29

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 43,29

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

TRƯỜNG HỢPhường TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH CÓ CHIẾT KHẤU

Nếu lãi suất của những số tiền nợ tương tự là 10%/năm thì trái khoán được định giá nlỗi sau:

10.000 x 0,7152 + 800 x 2,48685 = 9.502,7.

Trường đúng theo này ưu tiên trái khoán là 10.000 – 9.502,7 = 497,3.

Xem thêm: Võ Quốc Thắng - Con Trai Ông Làm Phó Tổng Giám Đốc Kienlongbank

Nếu câu hỏi phân chia chiết khấu trái phiếu thực hiện theo cách thức con đường trực tiếp thì bài toán phân chia ưu tiên với chi phí xây dừng các năm theo bảng sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, CHIẾT KHẤU TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG THẲNG


*

Cách tính:

Chiết khấu phân chia hàng năm = 497,3/3 = 165,77Phí sản xuất phân bổ thường niên = 120/3 = 40

Các cây viết toán thù liên quan những năm 2015 nlỗi sau:

Nợ TK 111, 112: 9.382,7

Nợ TK 34312 497,3

Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 1.005,77

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 40

Có TK 34312 165,77

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

Nếu khuyến mãi trái khoán được phân chia theo phương pháp lãi thực thì chi phí tạo cần phải trừ khỏi số chi phí thu từ bỏ trái phiếu để tính ra tỷ lệ chi phí đi vay thực tế nhưng công ty buộc phải đưa ra trả. Tỷ lệ chi phí đi vay mượn thực tế là Xác Suất lãi vay để ưu tiên những dòng tài chính đề nghị tkhô cứng toán thù cho những trái công ty bởi cùng với số chi phí thực thu được từ bỏ phát hành trái phiếu. Với những đọc tin đang mang đến thì Phần Trăm chi phí đi vay mượn thực tế Khi thi công trái phiếu của doanh nghiệp A là 10,5%. Ta gồm bảng phân chia ngân sách sản xuất, ưu tiên trái phiếu nhỏng sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, CHIẾT KHẤU TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁPhường LÃI THỰC


*

Giải ham mê giải pháp tính:

Ngân sách tài bao gồm ghi dìm sản phẩm năm=Giá trị ghi sổ trái khoán đầu nămxTỷ lệ ngân sách đi vay mượn thực tế (10,5%)

Tổng chiết khấu và tầm giá tạo ra phân bổ=Ngân sách chi tiêu tài thiết yếu ghi nhậnTiền lãi trái khoán đưa ra trả bởi tiền

Các cây bút tân oán tương quan mang đến số trái phiếu nàhệt như sau:

Nợ TK 111, 112: 9.382,7

Nợ TK 34312 497,3 Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 985,59

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 36,08

Có TK 34312 149,51

Nợ TK 635 1.005,08

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 39,87

Có TK 34312 165,21

Nợ TK 635 1.005,08

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 39,87

Có TK 34312 165,21

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

TRƯỜNG HỢPhường PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÓ PHỤ TRỘI

Nếu lãi vay của những số tiền nợ tương tự là 6% thì trái khoán được định vị nhỏng sau:

10.000 x 0,83692 + 800 x 2,67301 = 10.534,6.

Bởi vậy vào trường vừa lòng cửa hàng kiến tạo trái phiếu có phụ trội với tầm prúc trội của trái khoán là: 10.534,6 – 10.000 = 534,6

Nếu chủ thể A triển khai phân chia phú trội và chi phí thi công theo phương pháp con đường trực tiếp thì khoản phú trội với chi phí kiến tạo phân chia theo bảng sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, PHỤ TRỘI TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG THẲNG


*

Các cây bút tân oán phản chiếu trong thời điểm 2015 nhỏng sau:

Nợ TK 111, 112: 10.414,6

Nợ TK 3411 120

Có TK 34311 1 10.000

Có TK 34313 534,6

Nợ TK 635 661,8

Nợ TK 34313 178,2

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 40

Nếu công ty A triển khai phân bổ phụ trội với chi phí desgin theo phương pháp lãi thực thì Phần Trăm ngân sách đi vay mượn thực tiễn là 6,436% và tất cả bảng phân chia sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, CHIẾT KHẤU TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁP LÃI THỰC


Các cây viết tân oán liên quan cho khoản trái phiếu tạo ra này nhỏng sau:

Nợ TK 111, 112: 10.414,6

Nợ TK 3431112 120

Có TK 343111 10.000

Có TK 34313 534,6

Nợ TK 635 670,33

Nợ TK 34313 167,21

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 37,53

Nợ TK 635 661,98

Nợ TK 34313 177,97

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 39,95

Nợ TK 635 653,10

Nợ TK 34313 189,42

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 42,52

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Tài bao gồm (2014), Thông tư số 200/2014/TT-BTC – Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp


Chuyên mục: Đầu tư tài chính