Các mô hình nến nhật bản đảo chiều

     
Engulfing (Nhấn chìm)Dark Cloud Cover (mây Đen bịt phủ) Piercing (Xulặng thấu)

Nến sao trời:

Evening Star (Sao hôm) Morning Star (Sao mai)

Nến bà bầu: (Harami)

1. Engulfing

Đầu tư tài chính
uk88 | dwin68 | Kubet