Bollinger bands là gì

     

Nối tiếp bài: Lớp thanh toán 101: Fibonacci Retracement là gì? đang lí giải làm việc bài trước. Hôm ni bọn họ sau đó với Bollinger Bands là gì với 5 Chiến lược giao dịch thanh toán nhé.