Boa là gì

     

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú hozo.vn.Học những từ bạn phải giao tiếp một cách lạc quan.
Bạn đang xem: Boa là gì

a large, strong snake, found in South và Central America, that kills animals và birds by wrapping itself around them & crushing them
Co-operation with the naval authorities always means the cooperation of the rabbit with the boa-constrictor.
The upheaval in its structures and the dimensions of what it is about to lớn absorb will make it a constitutional boa constrictor.
We were told that the bore of the snake would be larger than that of the old snake—it would be quite a boa constrictor of a snake.
The fianc is furious & threatens to leave the huntsman if he does not produce a boa, & the huntsman confronts the fox again.
Feather boas have sầu had the reputation of being elegant as well as being considered campy or vulgar apparel.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu đạt cách nhìn của những chỉnh sửa viên hozo.vn hozo.vn hoặc của hozo.vn University Press hay của các công ty cấp phép.
*

*Xem thêm:

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hozo.vn English hozo.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Đầu tư tài chính
uk88 | dwin68 | Kubet