Bình quân gia quyền tiếng anh là gì

Đối với chúng ta sinc viên kế tân oán tốt kế toán đang đi làm hiểu rằng các thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán thù để giúp đỡ chúng ta hiểu phát âm được những tư liệu kế toán thù thế giới với tất cả cơ hội làm việc sống những doanh nghiệp lớn nước ngoài nâng cao nấc lương cùng chính sách của chính mình. Dưới đây là tổng hòa hợp các thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán đầy đủ nhất

Các thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán

1. Thuật ngữ ra mắt về kế toán thù

Accounting: Kế toán

Accounting equation: Phương thơm trình kế toán

Users of accounting information: Đối tượng áp dụng ban bố kế toán (Internal users: Đối tượng mặt trong; External users: Đối tượng bên ngoài) học xuất nhập vào online

Asset: Tài sản

Liability: Nợ đề xuất trả

Owner’s equity: Vốn chủ ssinh sống hữu

Revenue: Doanh thu

Expense: Chi phí

Income: Thu nhập

Short-term asset/Current asset: Tài sản nđính hạn

Long-term asset/Non-current asset: Tài sản nhiều năm hạn

Current liability: Nợ yêu cầu trả ngắn hạn khóa huấn luyện khả năng mềm

Long-term debt: Nợ nhiều năm hạn

Profit: Lợi nhuận

Loss: Lỗ

Financial accounting: Kế toán thù tài chính

Managerial accounting: Kế toán thù quản ngại trị

Accounting assumption: Giả định kế toán

Accounting principle: Nguyên tắc kế toán

Historical cost: Giá gốc học kế toán thù thuế tphcm

Accrual basis: Cơ sở dồn tích

Consistency: Nhất quán

Going concern: Hoạt đụng liên tục

Matching: Phù hợp

Materiality: Trọng yếu

Prudence: Thận trọng

Economic entity: Đơn vị tởm tế

Monetary unit: Đơn vị tiền tệ

Accounting Period: Kỳ kế toán

Characteristics of accounting information: Điểm sáng của thông tin kế toán

Honesty/Integrity: Trung thực học kế toán tổng hợp chỗ nào tốt

Neutrality/Objectivity: Khách quan

Completeness: Đầy đủ

Understandability: Dễ hiểu

Comparability: cũng có thể so sánh được

Timeliness: Kịp thời

*

2. Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán về Báo cáo tài chính

Financial statement: Báo cáo tài chính

Statement of Financial Position/Balance sheet: Bảng bằng vận kế toán

Statement of Financial Performance/Profit & Loss Statement/Income Statement: Báo cáo công dụng vận động tởm doanh

Statement of Cash Flows: Báo cáo lưu giữ chuyển tiền tệ

Notes of financial statement: thuyết minch BCTA

Cash equivalents: những khoản tương tự tiền

Short-term investments: Các khoản đầu tư chi tiêu nthêm hạn

Long-term investments: Các khoản đầu tư chi tiêu dài hạn

Other non-current assets: Tài sản lâu năm khác

Deferred expense/prepaid expense: túi tiền trả trước

Advances to employees: Các khoản nhất thời ứng

Advanced payments to lớn suppliers: Khoản trả trước người bán

Inventory: Hàng tồn kho

Other current assets: Tài sản thời gian ngắn khác

Fixed assets: Tài sản rứa định

Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

Retained earnings: Lợi nhuận duy trì lại

Investment and development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phân phát triển

Sales revenue: Doanh thu cung cấp hàng

Gross profit: Lợi nhuận gộp

Cash flows from operating activities: lưu lại chuyển tiền tệ từ bỏ vận động gớm doanh

Cash flows from investing activities: giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ tự chuyển động đầu tư

Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

Retained earnings: Lợi nhuận giữ lại lại

Investment & development fund: Quỹ đầu tư phát triển

Sales revenue: Doanh thu buôn bán hàng

Gross profit: Lợi nhuận gộp

Cash flows from operating activities: lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ tự vận động khiếp doanh

Cash flows from investing activities: lưu lại chuyển khoản tệ tự vận động đầu tư

3.


Bạn đang xem: Bình quân gia quyền tiếng anh là gì


Xem thêm: Sjf: Ctcp Đầu Tư Sao Thái Dương, Sjf : Ctcp Đầu Tư Sao Thái Dương


Xem thêm: Đâu Là Đồng Tiền Việt Nam Đứng Thứ Mấy Trên Thế Giới Năm 2020


Tiếng anh chuyên ngành kế tân oán về tài liệu với bệnh khoán

Document: bệnh từ

Value added tax invoice: hóa đối kháng thuế quý giá gia tăng

Inventory/stocktaking: kiểm kê

Periodic inventory: kiểm kê định kỳ

Nonperiodic inventory: kiểm kê bất thường

Inventory of assets: kiểm kê tài sản

4. Thuật ngữ giờ anh về tài khoản kế tân oán cùng sổ ghi

Account: tài khoản

Credit side: bên có

Debit side: bên nợ

Credit balance: số dư Có

Debit balance: số dư nợ

Credit entry: ghi nợ

Debit entry: ghi có

Opening balance: Số dư đầu kỳ

Closing balance: Số dư cuối kỳ

Journal entry: định khoản kế toán

Double entry: ghi sổ kép

Detailed accounting: kế toán đưa ra tiết

General accounting: kế toán tổng hợp

Transaction: nhiệm vụ vạc sinh

Chart of accounts: hệ thống tài khoản kế toán

5. Thuật ngữ giờ anh về kế toán kiểm toán

Cost of inventories: giá chỉ gốc của mặt hàng tồn kho

Market price: giá thị trường

Fair value: Giá trị hòa hợp lý

Net realizable value: Giá trị thuần hoàn toàn có thể thực hiện

Weighted-average (WA): Phương pháp trung bình gia quyền

Cumulative weighted average: Pmùi hương pháp bình quân gia quyền liên hoàn

First in-first out (FIFO): nhập trước xuất trước

Goods in transit: mặt hàng đi đường

Work in process (WIP): sản phẩm dở dang

Finished goods inventory: thành phẩm

Goods on consignment: hàng gửi đi bán

Raw materials: ngulặng vật liệu

Accumulated depreciation: Khấu hao lũy kế

Depreciation expense: Ngân sách chi tiêu khấu hao

Carrying amount: cực hiếm còn lại

Straight-line method: Khấu hao con đường thẳng

Accelerated method: Khấu hao bớt dần

Allowance for asmix impairment: dự trữ tổn định thất tài sản

Initial cost: quý giá ban đầu

Subsequent cost: giá cả gây ra sau ghi thừa nhận ban đầu

Residual or salvage value: giá trị thanh khô lý (TSCĐ)

Perpetual inventory system: kế toán thù hàng tồn kho theo phương thức kê khai thường xuyên xuyên

Periodic inventory system: kế toán thù sản phẩm tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

6. Thuật ngữ tiếng anh kế tân oán bán hàng

Manufacturing firm: doanh nghiệp sản xuất


Chuyên mục: Đầu tư tài chính