Biểu là gì

俵 biểu • 婊 biểu • 檦 biểu • 殍 biểu • 脿 biểu • 莩 biểu • 表 biểu • 裱 biểu • 褾 biểu • 錶 biểu • 飈 biểu • 飚 biểu

• Dĩnh Châu lão ông ca - 穎州老翁歌 (Nạp Tân)• Đại mông quả - 大檬果 (Tùng Thiện tại Vương)• Điếu vấp ngã tử - 吊餓死 (Phạm Nguyễn Du)• Hoàng giang tức cảnh - 黃江即景 (Thái Thuận)• Triệu Việt Vương - 趙越王 (Đặng Minh Khiêm)• Trnghỉ ngơi binc hành - 阻兵行 (Nguyễn Du)
1. (Danh) Áo ngoài.2. (Danh) Bên xung quanh, phương diện không tính. ◎Như: “hải biểu” 海表 không tính bể, “xuất nhân ý biểu” 出人意表 ra ngoài ý liệu.3. (Danh) Dấu hiệu, kí hiệu. ◇Quản Tử 管子: “Do yết biểu nhi lệnh đưa ra chỉ dã” 猶揭表而令之止也 (Quân thần thượng 君臣上) Nlỗi ra tín hiệu để bảo mang đến hoàn thành lại vậy.4. (Danh) Mẫu mực, gương chủng loại. ◎Như: “vi nhân sư biểu” 為人師表 làm cho chủng loại mực cho người.5. (Danh) Bảng, bảng liệt kê, bảng kê knhị. ◎Như: “thống kế biểu” 統計表 bảng những thống kê.6. (Danh) Một nhiều loại sớ tấu rất lâu rồi, bậc đại thần trình lên vua. ◎Như: “Xuất sư biểu” 出師表 của Gia Cát Lượng 諸葛亮 thời Tam Quốc, “Trần tình biểu” 陳情表 của Lí Mật 李密.7. (Danh) Tên hiệu (ko kể thương hiệu chính). ◇Tỉnh cụ hằng ngôn 醒世恆言: “Tiền nhật bất tằng vấn đắc quý biểu” 前日不曾問得貴表 (Tiền Tú Tài 錢秀才) Hôm trước không được hỏi tên hiệu của ngài.8. (Danh) Bia đá. ◇Hán Thư 漢書: “Thiên lí lập biểu” 千里立表 (Lí Tầm truyện 李尋傳) Nghìn dặm dựng bia đá.9. (Danh) Bia tuyển mộ, tuyển mộ chí. ◎Như: “chiêu mộ biểu” 墓表 bia tuyển mộ.10. (Danh) Máy đo, đồng hồ thời trang. ◎Như: “thủ biểu” 手表 đồng hồ đeo tay, “năng lượng điện biểu” 電表 đồng hồ đeo tay điện.11. (Danh) Họ mặt hàng bên ngoại. ◎Như: “biểu huynh đệ” 表兄弟 nhỏ cô nhỏ cậu.12. (Danh) Họ “Biểu”.13. (Động) Mặc thêm áo kế bên. ◇Luận Ngữ 論語: “Đương demo, chẩn hi khích, vớ biểu nhi xuất chi” 當暑, 袗絺綌, 必表而出之 (Hương đảng 鄉黨) Lúc ttránh nóng, mặc áo đối kháng vải thô, (ông) vớ khoác thêm áo Lúc ra ngoài.14. (Động) Tỏ rõ, hiển dương, khen ttận hưởng. ◇Tư Mã Thiên 司馬遷: “Hận bốn trọng tâm hữu ssinh hoạt bất tận, bỉ lậu một rứa nhi vnạp năng lượng thải bất biểu ư hậu cầm cố dã” 恨私心有所不盡, 鄙陋沒世而文彩不表於後世也 (Báo Nhậm Thiếu Kkhô cứng thỏng 報任少卿書) Hận rằng lòng riêng biệt bao gồm khu vực không biểu thị không còn, bỉ lậu cơ mà bị tiêu diệt đi thì vnạp năng lượng cmùi hương không tỏ rõ được với đời sau.15. (Động) Tulặng ba, truyền đạt. ◎Như: “lược biểu chổ chính giữa ý” 略表心意 nói sơ qua ý trong lòng.16. (Động) Tâu lên ở trên nhằm phân bua việc gì. ◇Tam quốc chí 三國志: “Lượng từ bỏ biểu hậu chủ” 亮自表後主 (Gia Cát Lượng truyện 諸葛亮傳) Lượng này từ xin tâu rõ cùng với hậu công ty.17. (Động) Đề cử, tiến cử. ◇Tam quốc chí 三國志: “Tào Công biểu Quyền vi thảo lỗ tướng quân” 曹公表權為討虜將軍 (Ngô chủ truyện 吳主傳) Tào Công tiến cử Quyền có tác dụng tướng tá quân đánh giặc.18. (Động) Soi xét, tính toán. ◎Như: “duy thiên khả biểu” 惟天可表 chỉ gồm trời soi xét được.19. (Động) Trang hoàng, tu bổ sách vở và giấy tờ, tma lanh họa. § Thông “phiếu” 裱.

Bạn đang xem: Biểu là gì


① Ở xung quanh, như hải biểu 海表 ngoại trừ bể.② Tỏ rõ, tuim tía chủ kiến mình cho người khác biết call là biểu. Như đại biểu 代表 fan đại diện của ai để tỏ hộ ý của tín đồ ấy ra. Trong một đám đông, cử một fan thay mặt đi họp hành một hội làm sao có quan hệ tình dục tới cả một đám đông ấy Điện thoại tư vấn là đại biểu.③ Dấu hiệu, đặt riêng biệt một cái dấu hiệu để cho tất cả những người ta dễ dàng biết Call là biểu, fan làm sao bao gồm mẫu mã hơn người điện thoại tư vấn là dị biểu 異表 tuyệt biểu biểu 表表.④ Tiêu biểu, nêu tỏ. Như tinc biểu tiết nghĩa 旌表節義 tiêu biểu vượt trội dòng tiết nghĩa ra cho vẻ vang. Cái bia dựng ngơi nghỉ mộ gọi là tuyển mộ biểu 墓表, các là theo cái ý nêu tỏ, để cho mọi bạn đầy đủ biết mà lại nhớ mãi luôn luôn nhớ cả.⑤ Lối văn biểu, là một trong những thể vnạp năng lượng thổ lộ tnóng lòng kẻ bên dưới với những người trên, nlỗi văn tâu với vua, với thần thánh hầu hết call là biểu cả.⑥ Ghi chnghiền sự đồ vật gì chia nhỏ ra từng loại, từng hạng xếp thành hàng lối nhằm thời gian tra mang lại luôn tiện cũng call là biểu. Nhỏng những thống kê biểu 統計表 cái biểu tính gộp toàn bộ.⑦ Họ nước ngoài. Nhỏng bé cô nhỏ cậu Call là biểu huynh đệ 表兄弟.
① Ngoài, phần bên cạnh, bề ngoài: 外表 Bề ko kể, kế bên mặt; 海表 Ngoài biển; 由表及裡 Từ ngoài vào trong; 虛有其表 Chỉ bao gồm mẽ ko kể lộng lẫy; ② Tỏ rõ, nêu rõ, bày tỏ: 略表心意 Tỏ qua thiện chí, chút đỉnh nhằm Điện thoại tư vấn là; ③ Xông, toát ra: 表汗 Xông cho ra mồ hôi; ④ Biểu, bảng, bảng biểu, bảng liệt kê, bảng kê khai: 統計表 Bảng thống kê; 時間表 Bảng tiếng giấc, biểu thời gian; ⑤ Đồng hồ, công tơ: 手表 Đồng hồ treo tay; 秒表 Đồng hồ nước bnóng giây; 電表 Công tơ điện, đồng hồ điện; ⑥ Gương, mẫu mực, mực thước, tiêu biểu: 師表 Làm gương, gương mẫu; ⑦ Anh chị em em cô cậu, anh mẹ chúng ta, (nằm trong về) chúng ta ngoại: 表兄弟 Anh em họ; 表叔 Chụ họ; ⑧ (cũ) Tờ sớ dơ lên vua, tờ biểu, bài bác biểu.

Xem thêm: Cách Làm Thẻ Atm Vietinbank Mất Bao Lâu, Làm Thẻ Atm 2021 Cần Gì


Cái áo xung quanh — Bên xung quanh. làm việc kế bên — Cái ngọn — Cái nêu — Cái bảng ghi chép để nhận thấy — Cái đồng hồ — Tờ tâu dân vua phát âm — Tên fan tức Nguyễn Biểu, bạn xã Bình Hồ, huyện Trị La, tỉnh Nghệ An, bắc phần nước ta, đậu Thái Học, sinh đời Trần, làm cho quan liêu tới chức Điện chi phí thị ngự sử, vướng lại một trong những thơ Nôm, chnghiền trong Nghĩa sĩ truyện của Hoàng Trừng.

Xem thêm: Nạn " Dương Thịnh Âm Suy - Tử Vi Vấn Đáp: Thế Nhà Dương Thịnh Aâm Suy


錶𧘝𧘦𧘰𧜫𧞧𧞯𧞱𪊘𪊬

Không hiện chữ?


bái biểu 拜表 • chén biểu 八表 • biểu bạch 表白 • biểu tị nạnh 表皮 • biểu biểu 表表 • biểu cách 表格 • biểu cmùi hương 表彰 • biểu chương 表章 • trình diễn 表演 • biểu diện 表面 • biểu dương 表扬 • biểu dương 表揚 • mô tả 表达 • diễn tả 表達 • biểu đích 表的 • biểu điệt 表姪 • biểu thiết bị 表圖 • biểu đồng tình 表同情 • biểu thị 表现 • biểu lộ 表現 • biểu hiệu 表號 • biểu huynh đệ 表兄弟 • biểu kí 表記 • biểu lí 表裏 • biểu hiện 表露 • biểu minch 表明 • biểu quyết 表决 • biểu quyết 表決 • biểu suất 表率 • biểu tấu 表奏 • thể hiện 表示 • biểu tỉ muội 表姊妹 • biểu tình 表情 • biểu tôn 表孫 • hình mẫu 表徵 • biểu trượng nhân 表丈人 • biểu tử 表子 • biểu từ 表字 • biểu tượng 表象 • biểu xích 表尺 • biểu yết 表揭 • dân biểu 民表 • di biểu 遺表 • doanh biểu 營表 • đại biểu 代表 • đồ gia dụng biểu 图表 • trang bị biểu 圖表 • hàn test biểu 寒暑表 • lượng vũ biểu 量雨表 • nghi biểu 儀表 • ngoại biểu 外表 • nguyệt biểu 月表 • niên biểu 年表 • phát biểu 发表 • tuyên bố 發表 • phong lực biểu 風力表 • phong vũ biểu 風雨表 • thời biểu 時表 • vượt trội 標表 • tinh biểu 旌表 • tộc biểu 族表 • ý biểu 意表
• An Hoạch tô Báo Ân từ bi cam kết - 安獲山報恩寺碑記 (Chu Văn uống Thường)• Bệnh khởi thỏng hoài - 病起書懷 (Lục Du)• Bộ vận Lê Chí Kính “Nhất Tự đánh tức cảnh” hoạ bỏ ra - 步韻黎至勁一字山即景和之 (Trần Đình Tân)• Chung Nam vọng dư tuyết - 終南望餘雪 (Tổ Vịnh)• Độ Như Thiết thuỷ - 渡如鐵水 (Ngô Thì Nhậm)• Thừa văn uống Hà Bắc clỗi đạo máu độ nhập triều, hoan lạc khẩu hào hay cú kỳ 04 - 承聞河北諸道節度入朝歡喜口號絕句其四 (Đỗ Phủ)• Tự thuật - 自述 (Tống Duy Tân)• Vãng trên - 往在 (Đỗ Phủ)• Vịnh Vũ Hầu - 詠武侯 (Bạch Cư Dị)• Vương thập ngũ bốn mã đệ xuất giao tương phỏng kiêm di dinch mao ốc bốn - 王十五司馬弟出郭相訪兼遺營茅屋貲 (Đỗ Phủ)

biểu

U+88F1, tổng 13 nét, cỗ y 衣 + 8 nétphồn & giản thể, hình thanh khô và hội ý


Từ điển trích dẫn


1. (Danh) Khăn uống quàng cổ.2. (Động) Bồi, dán, trang trí, tô điểm tnhãi nhép sách. ◎Như: “biểu bối” 裱褙 bồi, dán, làm đẹp.

Chuyên mục: Đầu tư tài chính