Berry là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Berry là gì

*
*
*

berry
*

berry /"beri/ danh từ (thực vật học) trái mọng hột (cà phê...) trứng cá, trứng tômhen-lobster in berry: con tôm sú gồm trứng (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (tự lóng) đồng đô la nội hễ từ có quả mọng hái quả mọng
hạtwheat berry: phân tử lúa mìquả mọngberry juice: nước quả mọng éptrứng cáberry enamel-linedhộp Fe tất cả tô phủberry syrupdịch quảberry winerượu hoa quảbest-quality berrynhiều loại xuất sắc nhấtbloat berry enamel-linedhộp vật dụng vỏ hộp bị phồngblown berry enamel-linedvỏ hộp thiết bị vỏ hộp bị phồngbulged berry enamel-linedhộp vật vỏ hộp bị phồngdouble-lacquered berry enamel-linedvỏ hộp Fe tây gồm đánh tủ hai lầndouble-seamed berry enamel-linedhộp sẽ gần cạnh trùngdouble-seamed berry enamel-linedhộp đang vệ sinhdrawn berry enamel-linedvỏ hộp sắt kéo dãnenamel (led) berry enamel-linedvỏ hộp sắt được sơnenamel (led) berry enamel-linedhộp Fe được tráng vécni mặt trongenamel berry enamel-linedvỏ hộp sắt tây bao gồm đánh bao phủ nhằm không bị rỉ đenenamel-lined berry enamel-linedvỏ hộp Fe được sơnenamel-lined berry enamel-linedhộp Fe được tcố vécni mặt trongfriction-top berry enamel-linedhộp sắt gồm nút ít nhámfruit berry enamel-linedthiết bị hộp quảfruit enamel-lined berry enamel-linedhộp Fe tủ vécnigallon berry enamel-linedgalông (3, 785 lít). garbage berry enamel-linedthùng chứa phế liệu thực phẩmgassy berry enamel-linedvỏ hộp đồ dùng vỏ hộp bị phồnghole-in-top berry enamel-linedvỏ hộp sắt có nắp đậy hàn nhị lầnice berry enamel-linedlớp băng hình khốiice-cream berry enamel-linedống có tác dụng kemkey-opening berry enamel-linedvỏ hộp msống bằng khóakeyless berry enamel-linedvỏ hộp mlàm việc không nên khóalabeled berry enamel-linedhộp đã dãn nhãnlacquered berry enamel-linedvỏ hộp sắt được sơn
*Xem thêm:

*

*

berry

Từ điển Collocation

berry noun

ADJ. ripe | wild | poisonous | holly, juniper, etc.

VERB + BERRY have sầu, produce Does this bush have sầu berries? | piông xã We picked a few of the berries. | eat

BERRY + VERB ripen | drop off > Special page at FRUIT

Từ điển WordNet


n.

any of numerous small and pulpy edible fruits; used as desserts or in making jams & jellies and preservesa small fruit having any of various structures, e.g., simple (grape or blueberry) or aggregate (blackberry or raspberry)

v.

piông chồng or gather berries

We went berrying in the summer


English Slang Dictionary

a police oto. The red lights on old cop cars looked like a berry on top of an ice cream. "Berry flashing those high beams" refers khổng lồ a cop behind your car signalling for you to lớn pull over: "Didn"t even see a berry flashing those high beams" -- Ice Cube (Today was a good day <1993>)

English Synonym and Antonym Dictionary

berries|berried|berryingsyn.: Berry Charles Edward Berry Chuông chồng Berry

Chuyên mục: Đầu tư tài chính