Amount là gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền lành Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
amount
*
amount<ə"maunt>danh trường đoản cú lượng, con số a considerable amount một vài lượng đáng kể a large amount of work/money/furniture một trong những lượng mập công việc/chi phí bạc/đồ đạc food was provided in varying amounts hoa màu được cung cấp cùng với rất nhiều số lượng khác biệt no amount of encouragement would make hyên jump dù khuyến khích đến hơn cả như thế nào, nó vẫn không khiêu vũ tổng cộng hoặc tổng mức a bill for the full amount hoá 1-1 tính đầy đủ tổng cộng tiền can you really afford this amount? bao gồm thiệt là anh cung ứng được nsát này xuất xắc không? what"s the amount of this? toàn bô đặc điểm này là bao nhiêu? thực ra, giá trị thực; trung bình quan trọng đặc biệt, ý nghĩa sâu sắc this is the amount of what he promised thực tế lời hứa hẹn của hắn là phía trên any amount of something một số lượng phệ của cái gì he can get any amount of help nó ý muốn được hỗ trợ không ít đến đâu cũng rất được nội đụng từ bỏ lên tới mức, lên tới (tiền) the bill amounts to 100đ hoá đơn lên tới 100đ phổ biến qui là, chung cuộc là, tức là, chẳng không giống gì là it amounts to the same thing sau cùng cũng thế cả this amounts lớn a refusal mẫu kia chẳng không giống gì là 1 trong lời từ chối what you say amounts to lớn a direct accusation thông thường quy những điều anh nói vẫn là một trong những lời buộc tội trực tiếp (Tech) lượng, số lượng số lượng, lượng a. of infomation tk lượng ban bố, lượng tin a. of inspection kt số lượng kiểm tra, khối lượng điều tra
*
/ə"maunt/ danh trường đoản cú số lượng, số nhiều a considerable amount một trong những lượng đáng kể a large amount of work không hề ít bài toán tổng số what"s the amount of this? toàn bô tính năng này là bao nhiêu? thực ra, quý hiếm thực; trung bình đặc biệt, ý nghĩa sâu sắc this is the amount of what he promised thực chất lời hứa của hắn là trên đây nội động từ bỏ lên tới, lên đến mức (tiền) the bill amounts lớn 100đ hoá đối kháng lên đến mức 100đ chung qui là, rút cục là, có nghĩa là, chẳng không giống gì là it amounts lớn the same thing rút cục cũng thế cả this amounts to a refusal mẫu đó chẳng khác gì là 1 lời lắc đầu not to amount to much không quan trọng, ko đáng chú ý, không có ý nghĩa gì
*


Chuyên mục: Đầu tư tài chính
uk88 | dwin68 | Kubet